Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των €100.

Το καλάθι μου

Απόκρυψη

Αποποίηση Ευθύνης

Με την είσοδο σας ή/και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, cyprus.vorwerk.com, (στο εξής η “Ιστοσελίδα”) θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει πλήρως με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Eminentia Trading Limited  (στο εξής η “Εταιρεία”), η οποία έχει επίσης δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα, καθώς και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κειμένων, φωτογραφιών και λοιπού περιεχομένου (στο εξής οι “Πληροφορίες”) αποτελούν – εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά – πνευματική ιδιοκτησία της Vorwerk International AG, CH-Wollerau (στο εξής ο “Κάτοχος των Δικαιωμάτων”). Οποιαδήποτε αποθήκευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, προώθηση ή χρήση των Πληροφοριών, μερική ή ολική, ηλεκτρονική ή άλλης μορφής, επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη ρητή γραπτή εξουσιοδότηση της Vorwerk International Strecker & Co., CH-8832 Wollerau. Η ονομασία VORWERK αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ:

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο:

  • Η Εταιρεία και ο Κάτοχος των Δικαιωμάτων δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σχετικά με το πόσο επίκαιρες, ακριβείς, ορθές ή ποιοτικές είναι οι Πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται «ως έχουν».
  • Η Εταιρεία και ο Κάτοχος των Δικαιωμάτων εξαιρούνται από οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις για ευθύνη, χρεώσεις, έξοδα ή/και αποζημιώσεις, είτε υλικές είτε άυλες, που έχουν προκληθεί είτε μέσω ή σε σχέση με τη χρήση ή τη μη χρήση των Πληροφοριών, είτε μέσω ή σε σχέση με τη χρήση λανθασμένων ή ελλιπών Πληροφοριών, είτε μέσω ή σε σχέση με την πρόσβαση ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της άμεσης απώλειας, της απώλειας κερδών (είτε εάν αυτή ήταν αναμενόμενη ή/και επήλθε κατά τη φυσική πορεία των πραγμάτων) ή οποιασδήποτε άλλης άμεσης ή έμμεσης επακόλουθης ή παρεπόμενης ζημιάς.

Όλες οι προσφορές που υποβάλλονται στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας είναι μη δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Η Εταιρεία διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή να διαγράφει κομμάτια από τις σελίδες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των Πληροφοριών, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση σχετικά με αυτό ή να αναστείλει τη δημοσίευση προσωρινά ή διά παντός.

2. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ:

Η Ιστοσελίδα δύναται, κατά καιρούς, να περιέχει παραπομπές ή/και σύνδεσμους από και προς τις ιστοσελίδες των συνέταιρων της Εταιρείας και άλλες τρίτες ιστοσελίδες που μπορεί να ενδιαφέρουν (στο εξής οι “Άλλες Ιστοσελίδες”). Εάν ανατρέξετε σε κάποια από αυτές ή ακολουθήσετε κάποιο σύνδεσμο σε οποιαδήποτε από τις Άλλες Ιστοσελίδες, αυτό σημαίνει ότι έχετε βγει από την Ιστοσελίδα και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει οποιοδήποτε έλεγχο πάνω στις εν λόγω Άλλες Ιστοσελίδες και ούτε τις κατέχει ή/και τις διατηρεί. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή/και ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται και αποποιείται οποιαδήποτε και όλες τις υποχρεώσεις ή ευθύνες για το περιεχόμενο και το υλικό που παρέχεται στις Άλλες Ιστοσελίδες και για την προστασία και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των προσωπικών σας δεδομένων που μπορεί να παράσχετε κατά την επίσκεψη σας στις Άλλες Ιστοσελίδες. Τα μέρη που κατέχουν και διατηρούν ή/και συνδέονται με τις Άλλες Ιστοσελίδες έχουν την πλήρη ευθύνη, είτε αστική είτε ποινική, για την ασφάλεια, νομιμότητα ή αξιοπιστία των περιεχομένων της ιστοσελίδας τους και των υπηρεσιών τους, χωρίς η Εταιρεία να έχει οποιαδήποτε και καμιά ευθύνη.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ:

Σε όλες τις δημοσιεύσεις στην Ιστοσελίδα, η Εταιρεία θα προσπαθεί να τηρεί τα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τις βιντεοακολουθίες και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται, να χρησιμοποιεί γραφικά, αρχεία ήχου, βιντεοακολουθίες και κείμενα που δημιουργούνται από τον ίδιο το δημιουργό ή να στρέφεται σε γραφικά, αρχεία ήχου, βιντεοακολουθίες και κείμενα για τα οποία δεν απαιτείται άδεια. Όλες οι εμπορικές επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στη διαδικτυακή παρουσία και που ίσως να προστατεύονται από τρίτους θα υπόκεινται χωρίς περιορισμούς στις διατάξεις της υφιστάμενης ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του αντίστοιχου καταχωρημένου ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί να συναχθεί από μια απλή αναφορά ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από τα δικαιώματα τρίτων μερών.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, του ονόματος και της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης, που υποβάλλετε στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας.

Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και των ισχύοντων Κυπριακών νόμων και κανονισμών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Eminentia Trading Ltd, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 32582 και με έδρα στη διεύθυνση Προδρόμου 53, Διαμ. 1, Λευκωσία 1090, Κύπρος, και υπεύθυνη προστασίας δεδομένων είναι η Μιράντα Γεωργίου.

5. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Η Εταιρεία διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή να διαμορφώσει με άλλο τρόπο την παρούσα αποποίηση ευθύνης και εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε και να μπαίνετε στην Ιστοσελίδα μετά από την ημερομηνία μιας τέτοιας τροποποίησης, συμπλήρωσης ή άλλης διαμόρφωσης αυτό θα εκλαμβάνεται ως άνευ όρων αποδοχή της από εσάς.

6. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης θα πρέπει να θεωρείται μέρος της διαδικτυακής παρουσίας στην οποία γίνεται αναφορά σε αυτή τη σελίδα. Εάν κάποια κομμάτια ή μεμονωμένες διατυπώσεις στην παρούσα αποποίηση ευθύνης δεν είναι πλέον συμβατά ή δεν είναι πλέον απολύτως συμβατά με την υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα κομμάτια του εν λόγω κειμένου και της παρούσας αποποίησης ευθύνης θα παραμείνουν ανεπηρέαστα από μια τέτοια ασυμβατότητα σε ότι αφορά το περιεχόμενο και την εγκυρότητά τους.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης καθώς και η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Κύπρου και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ως αποτέλεσμα αυτής ή αναφορικά με αυτήν θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων.

  • Τον τελευταίο καιρό, η Vorwerk διαπιστώνει όλο και περισσότερες περιπτώσεις πώλησης εξαρτημάτων που προορίζονται για χρήση σε συνδυασμό με τη συσκευή που κατασκευάζει, δηλαδή το Thermomix®, από τρίτους προμηθευτές. Αυτά τα προϊόντα διατίθενται με σκοπό να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν τα αυθεντικά εξαρτήματα και αξεσουάρ, όπως καπάκια, λαστιχάκια, μαχαίρια, κάδους και βάσεις, μεζούρες, δίσκους Varoma®, καλαθάκια, χτυπητήρια και προστατευτικά για το πιτσίλισμα. 
  • Έχοντας υπόψη την κατάσταση αυτή, επιθυμούμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα: συστήνουμε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αυθεντικά προϊόντα και αξεσουάρ της Vorwerk, τα οποία έχουν εγκριθεί από την ίδια τη Vorwerk για χρήση με το Thermomix® σας. 
  • Χρησιμοποιώντας τα αυθεντικά εξαρτήματα και αξεσουάρ της Vorwerk με το Thermomix® σας, διασφαλίζεται ότι πληρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται από τον κατασκευαστή και ότι το Thermomix® σας θα λειτουργεί σωστά. Όλα τα εξαρτήματά μας ελέγχονται διεξοδικά, διασφαλίζοντας, έτσι, ότι μαγειρεύετε με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο τραυματισμού και παράλληλα προφυλάσσετε το Thermomix® σας από τυχόν ζημιές.  
  • Παρ’όλες τις προσπάθειές μας να παρακολουθούμε την αγορά, δεν έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε – και επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε – την αξιοπιστία, την ασφάλεια ή την καταλληλότητα των εξαρτημάτων που προορίζονται για το Thermomix® σας, τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί ή εγκριθεί από τη Vorwerk. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τραυματισμούς που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της χρήσης τέτοιων εξαρτημάτων, σχετικά με μόλυνση φαγητών από μη ελεγμένα πλαστικά ή σχετικά με ζημιές στο Thermomix® σας.
  • Προτού χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα που κατασκευάζονται από τρίτους, πρέπει να έχετε επομένως υπόψη σας ότι αυτό πιθανόν να καταστήσει την εγγύησή σας ή οποιεσδήποτε αξιώσεις ελαττωματικού προϊόντος άκυρες, εάν η ζημιά προκληθεί από εξαρτήματα που δεν κατασκευάζονται από τη Vorwerk.